کيت قلم لمسي مايکروسافت سرفیس مدل Pen Tip Kit

  • 0.8 × 2.2 × 4.18 سانتی متر
  • 5 گرم
  • surface book2-pro 5.6.7
  • دارای 3نوک قلم لمسی با انواع سایز (2H- HB- B)
مــزایا
مــعایب